ENT Rounds

4-6 årlige virtuelle møder med ØNH-relevante emner.

Næste møde er i primo 2022

www.entrounds.dk