Bestyrelsen

Formand

Kasper Sandager Mikkelsen

1. reservelæge

Øre-næse-halskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus.

Sekretær

Marie-Louise Uhre Hansen

sekretaer@yngreotologer.dk

Læge i HU

Kasserer

Marianne Kromann

Læge i HU

Webmaster

Anne-Sophie Homøe

webmaster@yngreotologer.dk

2. års kursist

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Køge

Bestyrelsesmedlem

Elisabeth
Arndal

1. Reservelæge, Ph.d.

Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk afd. Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk afd. Enhed for Smags- og lugtesans, Rigshospitalet

Bestyrelsesmedlem

Alexander Fjælstad

HU ØNH  i Region Midt.
Deltidsansat som lektor ved Aarhus Universitet, hvor jeg forsker i lugte- og smagssans.
 
Jeg har arbejdet med ØNH siden 2013 og har bl.a. været med til at opstarte Klinik for Lugte- og Smagsforstyrrelser (tidligere Flavour Klinikken) ved ØNH-afdelingen i Holstebro. 
Mit fokus er at bedre muligheder for læring blandt yngre otologer, i særdeleshed hvordan forskning og uddannelse gå hånd-i-hånd for at forbedre viden og færdigheder. specialet.
Bestyrelsesmedlem

Erik
Hagerström

Afdelingslæge, RH