Menigt medlem

Christian Sander Danstrup

1. Reservelæge på Aalborg Universitetshospital

Speciallæge 1/4 2019

33 år

Født og opvokset i Aalborg.

Cand. med. Odense 2011

KBU Region Nord

I-stilling i onkologi Aalborg Universitetshospital

I-stilling og tidlig HU AUH, Århus Universitetshospital

Hyggeforsker i ØNH infektioner og brug af antibiotika