Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges løbende på foreningens generalforsamling. Formanden vælges ligeledes på generalforsamlingen. Konstitution sker på førstkommende bestyrelsesmøde.

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen